Hakkımızda

Efes Varlık Yönetim A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen kuruluş izniyle 8 Şubat 2011 tarihinde kurulmuş varlık yönetim şirketidir. Ödenmiş sermayesi 20.000.000 TL‘dır. Efes Varlık Yönetim A.Ş, finansal kuruluşların sorunlu alacaklarının satın alınması, tahsilatı ve sorunlu firmaların finansal yeniden yapılandırılması alanında ülkemizin önde gelen varlık yönetimi şirketlerinden biri olmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda çalışmalar yürütmektedir. Bu hedef kapsamında çalışmalarını şeffaf ve başta hissedarları olmak üzere tüm taraflara değer katan çözümler üretecek şekilde yürütmeyi gözetecektir.

Benimsediğimiz ilkeler

Faaliyetlerini yerine getirirken ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalır.
İnsana saygının başarının temeli olması ilkesinden hareketle, gerek çalışanları gerekse müşterileri arasında ayrım gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınır. Hizmet sunarken ulus, din, finansal ve toplumsal statü, cinsiyet gibi farklılıklar gözetmez.
Tüm hizmet ve işlemlerde, müşterilere karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi verir, müşteri hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
Müşterilerini, kendilerine sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık, anlaşılır ve net biçimde bilgilendirir. Bir ürün, hizmet ya da tavsiye vermeden önce, müşterilerini ve müşterilerin finansal kapasitelerini, durumlarını ve ihtiyaçlarını etkili şekilde değerlendirerek bu çerçevede ürün ve hizmet önerir.
Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uymaktadır.
Çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösterir. Kendileri veya yakınları lehine çıkar çatışması ya da izlenimi yaratacak durumlara sebebiyet vermekten kaçınır, kendilerinin veya yakınlarının menfaatlerini ilgilendiren konularda karar sürecinde yer almaz.
Finans ve mali raporlar, defterler, kayıtlar ve hesaplar; yasalar ve muhasebe ilkelerine göre uygun şekilde tutulur. Kurumsal yükümlülükleri yasalara uygun bir şekilde ve zamanında yerine getirir.
Etik kurallarına, kurumsal politikalara ve yükümlülüklere uyum göstermek asli görevlerdir. Yanlış giden şeyleri görmezden gelmek, bunları önemsememek ve olaylar karşısında kayıtsız kalmak etik kuralları dışında yer almaktadır. Çalıșanların çalıșma ortamının verimliliğini ve güvenini bozan davranıș, saldırgan tutum, tehditkar konușma ve davranıș biçimleri; taciz, rahatsız etme, ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapması kabul edilemez. Çalıșanlar tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmekle yükümlüdürler.
Çalıșanlara güvenli ve sağlıklı bir çalıșma ortamı sağlar. Çalıșanların gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kișisel yeteneklerinin geliștirilmesine yönelik eğitimleri eșitlik ilkesi ile gerçekleștirir. Çalıșanlarının birbirleriyle karșılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletișim kurmalarını ve ișbirliği yapmalarını bekler. Çalıșanlarının karar alma sürecine katılımlarını sağlar.
Rakip sektör șirketleriyle sadece yasal ve etik olan zeminlerde ve karșılıklı saygı çerçevesinde rekabet eder ve Rekabet Hukuku’nun ihlalinden kaçınır. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girișimleri desteklemez.
Küresel ekonomik kalkınmayı ve gelişmeyi, karşılıklı kazanma ve paylaşma ilkesini, uzlaşmayı ve kültür farklılığına değer vermeyi temel evrensel bir ilke olarak benimsemektedir. Kültürel etkinliklere, tatil ve dinlenme planlarına saygı duyar gerekli sorumlulukları yerine getirir.
Tüm faaliyetlerinde karlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen gösterir.

Borçlarınızdan beraber kurtulalım

Referanslarımız

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşları ile çalışmaktan gurur duyarız.


Varlık Satışlarımız

Şirketimize ait taşınır ve taşınmaz varlık ilanları


Soru Cevap

Aşağıda tarafımıza sıkça gelen sorulara ait cevaplarımızı inceleyebilirsiniz.

Varlık Yönetim Şirketleri başta bankalar olmak üzere finans sektörünün gecikmiş alacaklarını satın alarak kurumların hem bilançosunun temizlenmesine hizmet eder hem de bu kuruluşları operasyonel yükten kurtarırlar.
Bankaların gecikmiş kredilerini devretme hakkı bulunmaktadır. Bu devri de varlık yönetimi şirketlerine yapmaktadırlar.
Borcunuzun olduğu bankayla irtibata geçerek borcunuzun Efes Varlık şirketine devredildiğini öğrenebilirsiniz.
Ödeme yaptıktan sonra şirketimiz tarafından size borcunuzun kapandığına dair bir ibra belgesi yollanır. Daha sonra kapanan bu dosyanız KKB’ye(Kredi Kayıt Bürosu) bildirilerek dosyanız yenilenmiş olur.
Evet, anlaşma sağlandığında tarafınıza sulh sözleşmesi gönderilir.
Kimlik fotokopisi kişinin doğru kişi olup olmadığının tespiti için istenmektedir. Borçlunun ilettiği kimlik bilgileri ile sistemimizdeki bilgilerin uyuşması gerekmektedir.
Vekalet ücretleri avukat masrafları için alınmaktadır.

Müşterilerimiz

Çalışanlarınız harika

Daha önce avukatların sert yaklaşımlarından dolayı ödeme yapmadım. Fakat çalışanlarınızın iyi niyetli yaklaşımlarıyla borcumu kapattım. Teşekkürler.

Ş.A - Bursa

Teşekkürler

Bir bankaya olan borcumdan dolayı çok sıkıntılı günler yaşamıştım. Neyseki EFES Varlık araya girdi ve sorun giderildi. Teşekkürler EFES Varlık.

O.Ö - Ankara

Minnetarım

Tarafınızdan Akbank ve İş bankasına ait borcumu yapılandırdım. Güzel taksit seçenekleri sunduğunuz için müteşekkirim.

Y.E - İstanbul

Çok yardımcı oldunuz

Sayenizde borcumu kapattım. Yardımcı olduğunuz için teşekkürler.

48000+ Borçluya yardımcı olmanın haklı gurunu yaşamaktayız.

Copyright © 2016 Silikon Akademi