KariyerTahsilat Yetkilisi


Şirketimiz tahsili gecikmiş alacakları banka ve diğer finansal kuruluşlardan devir alarak, borç sahibi müşterilerine çözüm odaklı hizmet sunarak, ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Yeni gelişmekte olan ve büyüme potansiyeli çok yüksek bir sektörde, birlikte çalışacak tahsilat yetkilisi aramaktayız.


İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Yetiştirilmek üzere
 • 35 yaşını aşmamış
 • Takım çalışmasına yatkın
 • Lise, Ön Lisans veya Üniversite Mezunu
 • Microsoft Office uygulamalarına hakim
 • Telefonda iletişimi kuvvetli,iyi bir dinleyici potansiyeline sahip
 • Akıcı ve düzgün diksiyona sahip,İkna kabiliyeti yüksek
 • İş disiplinine uygun çalışabilecek
 • Analitik düşünebilen, takip yönü kuvvetli, yoğun tempoda dikkatli ve hızlı çalışabilecek, öğrenmeye yatkın adayların başvuruları değerlendirilecektir.

İK Politikamız


İnsan Kaynakları Politikamızın temel hedefi; Şirketimizin kurumsal yapısına uygun insan kaynağının seçilmesi ve rekabet avantajı yaratmaya yönelik gerekli eğitim, gelişim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması ile ortak bir kurum kültürünün oluşturulmasıdır.

Bu kapsamda insan kaynakları yönetiminde, Şirket faaliyetlerinin en verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayacak kalitede insan gücünün işe alınması ve başarının devamını sürdürmek adına; çalışanların motivasyonunun sağlanması, çalışanların mali ve sosyal haklarının devamlı olarak iyileştirilmesi, adil ve profesyonel bir çalışma ortamının yaratılması ve personelin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesine ilişkin gerekli desteğin sağlanması hedeflenmektedir.


İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

 • Şirketimiz insan kaynaklarının yönetiminde proaktif ve yenilikçi bir bakış açısına sahip olma, Şirketin bütün birimleri ile işbirliği içinde olma, başarıyı temel alan, adil bir çalışma biçimi benimsenmiştir. Tüm bu süreçlerde insan kaynakları yönetimimiz yenilikçilik ve yaratıcılığı desteklemektedir.

 • Şirket bünyesinde; seçme ve yerleştirme, performans yönetimi, kariyer planlama, ücret ve yan hakların yönetimi, eğitim, geliştirme ve çalışanlar ile iletişim gibi insan kaynakları uygulamalarını yürütürken insana saygı ve eşitlik temel değerdir.

 • Şirket faaliyetlerinde verimliliği ve iş yaşamının niteliğini yükseltmeyi amaçlayan insan kaynakları yönetimi; nitelikli, kurum kültürü ve değerleriyle uyumlu, alanında uzman, gelişime açık, potansiyeli yüksek adaylar arasından “doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesi” prensibi çerçevesinde seçme ve yerleştirme faaliyetlerini ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirmektedir.

 • Kendi işine değer katmayı hedefleyen çalışanlarımız, insan kaynakları yönetiminin desteğini yanlarına alarak, yöneticileri ile birlikte kendilerini konumlandırır, geliştirir ve kariyer hedeflerini yönetirler. Şirketimiz için “Her Çalışanımız Geleceğin Lideri”dir. İnsan kaynakları yönetimi ise bu yolculukta tüm “Çalışanlarımızın” yol arkadaşıdır.